Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Gudbrand Mikkelsen
Born: at: Nordre Heni, Gjerdrum Married: at: Died: 1674 at: Nordre (Østre) Heni, Gjerdrum Father:Mikkel Heni Mother:Gudbjørg Other Spouses: Astrid Gulliksdatter
Wife: Boel Villumsdatter
Born: at: Fra Vestigarn Ask i Gjerdrum Died: 1725 at: Father:Villum på Ask i Gjerdrum Mother:Lisbet Olsdtr Other Spouses: Jacob Kristensen Johannes Pålsen
CHILDREN
Name: Lars Gudbrandsen Born: at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: at: Bruker av Li i Sørum Spouses:
Name: Villum Gudbrandsen Born: 1671 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Died: 1695 at: Spouses:
Name: Lisbet Gudbrandsdatter Born: 1663 at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Tok over Nystuen Ask i Gjerdrum Died: 1724 at: Spouses: Trond Hansen
Name: Berte Gudbrandsdatter Born: at: Nordre Heni i Gjerdrum Married: at: Bodde antagelig på Holter i Gjerdrum Died: at: Spouses: Ola Kjærstad Knut Nord-Eik i Holter
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016