Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Mikkel Heni
Born: at: Ukjent fødested Married: at: Bosted: Nordre Heni, Gjerdrum - bruker 1604 - 1625 Died: 1625 at: Nordre Heni, Gjerdrum Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Gudbjørg
Born: at: Ukjent fødested Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Svein Mikkelsen Born: 1620 at: Nordre Heni, Gjerdrum Married: at: Died: at: Beregnet årstall. Bruker av Oppigarn Sandum og husmann på Østre Åmot i 1665 Spouses:
Name: Gudbrand Mikkelsen Born: at: Nordre Heni, Gjerdrum Married: at: Gudbrand var bruker på Nordre (Østre) Heni fra 1634 - 1671 Died: 1674 at: Nordre (Østre) Heni, Gjerdrum Spouses: Astrid Gulliksdatter Boel Villumsdatter
Name: Ola Mikkelsen Born: at: Nordre Heni, Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Truls Mikkelsen Born: at: Nordre Heni, Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Jens Mikkelsen Born: at: Heni men vokste opp på Rud Married: at: Bodde på Rud i Gjerdrum - Bruker i 1642 til 1662 Died: 1662 at: Døde på Rud i Gjerdrum Spouses: Gudbjørg Tormodsdatter
Name: Hans Mikkelsen Born: at: Nordre Heni, Gjerdrum Married: at: Died: at: Bruker av Fjælstad Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016