Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Jens Mikkelsen
Born: at: Heni men vokste opp på Rud Married: at: Bodde på Rud i Gjerdrum - Bruker i 1642 til 1662 Died: 1662 at: Døde på Rud i Gjerdrum Father:Mikkel Heni Mother:Gudbjørg Other Spouses:
Wife: Gudbjørg Tormodsdatter
Born: at: Søgarn Rogstad Died: 1685 at: Father:Tormod Rogstad Mother:Ukjent Other Spouses: Jon Botolfsen
CHILDREN
Name: Anders Jensen Born: 1640 at: Beregnet dato, Bruker her på Rud 1663 - 1667 senere til O i Aker Married: at: Died: 1682 at: Døde engang mellom 1682-84 Spouses:
Name: Ola Jensen Born: 1644 at: Rud i Gjerdrum. Beregnet fødselsår. Married: at: Died: at: Bruker av Karterud i Skedsmo Spouses:
Name: Mikkel Jensen Born: 1651 at: Rud i Gjerdrum. Beregnet årstall Married: at: Died: at: Bruker av Fossum i Østre Bærum Spouses:
Name: Gudbrand Jensen Born: 1657 at: Rud i Gjerdrum Married: at: Died: at: Beregnet årstall. Bruker av Rogstad i Gjerdrum Spouses: Eli Larsdatter
Name: Boel Jensdatter Born: at: Rud i Gjerdrum Married: at: Bruker av Østigarn Åmot, Gjerdrum 1660-1702 Died: 1675 at: Død før 1675 på Østigarn Åmot, Gjerdrum Spouses: Gudbrand Jørgensen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016