Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Tormod Rogstad
Born: 1590 at: Ukjent fødested. Han var født omkring 1590 og lagrettemann mange ganger Married: at: Bodde på Søgarn Rogstad i Gjerdrum Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Ukjent
Born: at: Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Lars Tormodsen Born: 1625 at: Født ca. 1625 Bodde på Søgarn Rogstad Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Halvor Tormodsen Born: 1631 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum. Født ca. 1631 Married: at: Died: at: Bruker av Østre Sørum i Gjerdrum Spouses:
Name: Boel Tormodsdatter Born: at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Eiven Kjærstad
Name: Gudbjørg Tormodsdatter Born: at: Søgarn Rogstad Married: at: Bodde på Rud i Gjerdrum - Bruker i 1642 til 1662 Died: 1685 at: Spouses: Jens Mikkelsen Jon Botolfsen
Name: Ragnhild Tormodsdatter Born: at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum Married: at: Died: at: Spouses: Trond Gjerdrum
Name: Marte Tormodsdatter Born: 1634 at: Søgarn Rogstad i Gjerdrum. Fødselsår beregnet Married: at: Died: 1694 at: Spouses: Mats Larsen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016