Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Ole Gudmundsen
Born: 1620 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Hønsi Nordre i Sørum Died: 1664 at: Døde på tur til Christiania Father:Gudmund på Hønsi Mother:Ingeborg Olsdatter Other Spouses:
Wife: Jøran Guttormsdtr
Born: at: Lystad i Sørum Died: 1700 at: Hønsi Nordre i Sørum Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Anne Olsdatter Born: 1655 at: Hønsi Nordre i Sørum. Ca. årstall Married: at: Died: 1726 at: Spouses: Stein Tønnesen Nils Andersen Reier Smedsen
Name: Jacob Olsen Born: 1655 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: 1726 at: Ugift og eide en part av gården Hønsi Nordre Spouses:
Name: Ole Olsen Born: 1664 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: 1717 at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016