Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Matias Nilsen
Born: 1686 CA. ÅRSTALL at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: 1747 at: Hønsi Nordre i Sørum Father:Nils Andersen Mother:Anne Olsdatter Other Spouses: Mari Kristoffersdatter
Wife: Berte Hansdtr.
Born: 1686 at: Died: 1730 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Maria Margrete Matiasdatter Born: 1720 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Enkemann da han giftet seg med Maria Died: at: Spouses: Arne Jensen, Flaen Kristen Halvorsen, Nordre Østby
Name: Anna Dorothea Matiasdatter Born: 1724 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Nils Matiassen Born: 1726 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: 1727 at: Hønsi Nordre i Sørum. Ble bare 1 år gammel Spouses:
Name: Mette Matiasdatter Born: 1729 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Bodde hos søsteren på Flaen i 1756 Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016