Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Matias Nilsen
Born: 1686 CA. ÅRSTALL at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: 1747 at: Hønsi Nordre i Sørum Father:Nils Andersen Mother:Anne Olsdatter Other Spouses: Berte Hansdtr.
Wife: Mari Kristoffersdatter
Born: 1706 at: Died: 1776 at: Ullensaker hos den siste ektemannen Father: Mother: Other Spouses: Halvor Jensen Gulbrand Oudensen
CHILDREN
Name: Berte Matiasdatter Born: at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: 1756 at: Død FØR 1756 Spouses:
Name: Nils Matiassen Born: 1733 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Overtok halve Hønsi og levde der Spouses:
Name: Dorte Matiasdatter Born: 1738 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: 1756 at: Ble 18 år gammel Spouses:
Name: Andrea Matiasdatter Born: 1741 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: 29 JUN 1808 at: Branderud i Skedsmo hos sønnen Kristian Spouses: Lars Olsen
Name: Ingeborg Matiasdatter Born: 1744 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016