Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Lars Olsen
Born: 1727 at: Søgarn Gjerdrum (Gieri) i Gjerdrum Married: at: Died: at: Father:Ole Håkensen Mother:Goro Gudbrandsdatter Other Spouses:
Wife: Andrea Matiasdatter
Born: 1741 at: Hønsi Nordre i Sørum Died: 29 JUN 1808 at: Branderud i Skedsmo hos sønnen Kristian Father:Matias Nilsen Mother:Mari Kristoffersdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Gorine Dorthea Larsdatter Born: 1759 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Bodde på Nord Hammeren, Sørum Died: 1799 at: Nord Hammeren, Sørum Spouses: Gulbrand Kristoffersen
Name: Ole Larsen Born: 1760 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Berte Larsdatter Born: 1762 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Mari Larsdatter Born: 1765 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Kristian Larsen Born: 1767 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: 1793 at: Died: 1815 at: Branderud i Skedsmo Spouses: Mari Olsdatter
Name: Karen Larsdatter Born: 1777 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: 1795 at: Died: at: Spouses: Søren Gundersen Gunder Kristoffersen
Name: Marthea Larsdatter Born: 1780 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Petter Larsen Born: 1784 at: Hønsi Nordre i Sørum Married: 1819 at: Died: at: Spouses: Maren Torsdatter
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016