Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Kristoffer Hansen
Born: 1707 at: Merli Nordre, Sørum Married: 1728 at: Bodde på Nord Hammeren i Sørum Died: 1764 at: Father:Hans Kristoffersen Mother:Siri Karlsdatter Other Spouses:
Wife: Tore Torsdtr.
Born: 1708 at: Nord Hammeren i Sørum Died: at: Father:Tord Olsen Mother:Ragnhild Pedersdtr. Other Spouses:
CHILDREN
Name: Gulbrand Kristoffersen Born: at: Nord Hammeren, (Trangen) Sørum Married: at: Bodde på Nord Hammeren, Sørum Died: at: Nord Hammeren, (Trangen) Sørum Spouses: Gorine Dorthea Larsdatter
Name: Hans Kristoffersen Born: 1728 at: Nord Hammeren i Sørum Married: at: Died: at: Spouses: Margrete Olsdtr.
Name: Ragnil Kristoffersen Born: at: Nord Hammeren i Sørum Married: at: Died: at: Spouses: Peder Bårdsen, Vest Bingen i Sørum
Name: Lisbeth Kristoffersen Born: 1733 at: Nord Hammeren, Sørum Married: 1759 at: Died: at: Spouses: Peder Larsen Østigarn Skårer
Name: Ole Kristoffersen Born: 1742 at: Nord Hammeren i Sørum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Anne Kristoffersdatter Born: 1743 at: Nord Hammeren i Sørum Married: at: Died: at: Spouses: Peder Syversen, Hønsi Sørmoen i Sørum
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016