Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Christen Olsen
Born: 1770 at: Married: 24 JUN 1809 at: Bodde på Nord Hammeren Died: 12 NOV 1832 at: Father: Mother: Other Spouses: Tore Pedersdtr.
Wife: Thore Gulbrandsdatter
Born: 16 AUG 1784 at: Nordhammeren i Sørum Died: 05 AUG 1862 at: Nordhammeren i Sørum Father:Gulbrand Kristoffersen Mother:Gorine Dorthea Larsdatter Other Spouses: Jacob Kristiansen
CHILDREN
Name: Gulbrand Christensen Born: 1810 at: Født på Nord Hammeren i Sørum Married: 1833 at: Died: 1868 at: Spouses: Anne Helgesdatter Hæra under Sørli i Sørum
Name: Anne Dortia Christensdatter Born: 03 NOV 1821 at: Født på Nord Hammeren i Sørum Married: 15 JUN 1848 at: Sørum kirke Died: 02 MAR 1918 at: Skedsmo Spouses: Anders Talaksen Hauglid
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016