Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Guldbrand Isaksen Lium
Born: 1799 at: Married: 30 NOV 1848 at: Died: 1871 at: Coon Prairie Visconsin USA Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Berthe Marie Olsdatter, Røise
Born: 16 JUL 1806 at: Røise i Feiring Died: 10 APR 1887 at: Døde som føderådsenke i Bekkedal Father:Ole Pedersen, Alnesstuen Mother:Marthe Olsdatter Other Spouses: Halvor Evensen
CHILDREN
Name: Marthe Olea Gulbrandsdatter Born: 1849 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Anne Marie Gulbrandsdatter Born: 08 FEB 1853 at: Lium i Feiring Married: at: Died: 11 JUN 1935 at: Spouses: Nils E. Tosterud
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016