Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Ole Pedersen, Alnesstuen
Born: 1764 at: Alnesstuen i Røise Married: 1793 at: Bodde på Røise i Feiring Died: 29 APR 1840 at: Røise i Feiring Father:Peder Årnæs Mother:Anne Kristoffersdatter Other Spouses:
Wife: Marthe Olsdatter
Born: 1770 at: Røise i Feiring Died: 27 MAR 1816 at: Røise i Feiring Father:Ole Henrichsen Røise Mother:Gunhild (Guri?) Halvorsdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Gulbrand Olsen Born: 1794 at: Røise i Feiring Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Gunil Olsdatter Born: 1796 at: Røise i Feiring Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Hans Olsen Born: at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Anne Olsdatter Born: 1801 at: Røise i Feiring Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Berthe Marie Olsdatter, Røise Born: 16 JUL 1806 at: Røise i Feiring Married: 21 OCT 1831 at: Halvor bruker på Bekkedal 1828-1845 Died: 10 APR 1887 at: Døde som føderådsenke i Bekkedal Spouses: Halvor Evensen Guldbrand Isaksen Lium
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016