Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Even Gundersen
Born: at: Married: 1792 at: Alnes i Feiring - Lilleengen Br.nr. 7 i 1801 Died: 05 APR 1844 at: Bekkedal Father:Gunder Evensen Mother:Mari Hansdatter Auren nordre Other Spouses:
Wife: Margrethe Christiansdatter
Born: 1770 at: Boksrud Died: 04 DEC 1833 at: Bekkedal Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Kristian Evensen Born: 1792 at: Married: 1817 at: Died: at: Spouses: Else Kathrine Gulbrandsdatter
Name: Hågen Evensen Born: 1796 at: Alnes i Feiring - Lilleengen Br.nr. 7 Married: 1820 at: Died: at: Spouses: Anne Torersdatter Stenberg
Name: Halvor Evensen Born: 1797 at: Alnes i Feiring Lilleengen Br.nr. 7 Married: 21 OCT 1831 at: Halvor bruker på Bekkedal 1828-1845 Died: 19 FEB 1845 at: Spouses: Berthe Marie Olsdatter, Røise Marie Davidsdatter Brodshaug
Name: Maria Evensen Born: 1800 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Mads Evensen Born: 1810 at: Alnes i Feiring - Lilleengen Br.nr. 7 Married: at: Died: 1831 at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016