Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Amund Haakonssøn
Born: 1764 at: Married: at: Died: 1840 at: Father:Haakon Amundssøn Mother:Anne Olsdatter Furuvoll Other Spouses:
Wife: Anne Kristensdatter
Born: 1765 at: Died: 1807 at: Død i barselseng Father: Mother:Gonor Jørgensdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Haakon Amundsen Born: 1790 at: Married: 1813 at: Died: 1870 at: Spouses: Torine Gudbrandsdatter Imjelt
Name: Amund Amundsen Born: at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Anders Amundsen Born: 1794 at: Married: 1826 at: Died: at: Spouses: Elen Johanne Tollevsdatter, Ø Skjeldrum
Name: Gunhild Johanne Born: 1799 at: Married: 1830 at: Sande Died: at: Spouses: Kristen Mathisen Grytebakke
Name: Kristen Amundsen Born: 1801 at: Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016