Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Lars Engebretsen\Ingebretsen
Born: 1830 at: Skauger (Skoger) Married: 1853 at: Died: at: Father:Ingebret Thoresen Mother:Helene Larsdatter Hallingrud Other Spouses:
Wife: Maren Kirstine Haakensdatter
Born: 1827 at: Skoger i Drammen, Ø.Borge Died: at: Father:Haakon Amundsen Mother:Torine Gudbrandsdatter Imjelt Other Spouses:
CHILDREN
Name: Julius Hagbart Larsen Born: 1853 at: Skoger (1865=Skauger) Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Torvald Larsen Born: 1855 at: Skoger (1865=Skauger) Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Hanna Thomine Larsdatter Born: 29 SEP 1858 at: Skoger (Skauger frem til 1865) Married: at: Died: 1937 at: Oslo Spouses: Theodor Christiansen
Name: Laura Marie Larsdatter Born: 1861 at: Skoger (1865=Skauger) Married: at: Died: at: Spouses: Julius Johansen
Name: Emil Engebreth Larsen Born: 14 NOV 1865 at: Strømsø/Tangen i Drammen Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Thora Petronille Larsdatter Born: 20 JAN 1868 at: Strømsø/Tangen i Drammen Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016