Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Theodor Christiansen
Born: 14 AUG 1849 at: Nordrehaug på Ringerike. Married: at: Died: 1891 at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Hanna Thomine Larsdatter
Born: 29 SEP 1858 at: Skoger (Skauger frem til 1865) Died: 1937 at: Oslo Father:Lars Engebretsen\Ingebretsen Mother:Maren Kirstine Haakensdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Christian Martinius Christiansen Born: 02 DEC 1877 at: Drammen på Strømsø Married: at: Died: 11 FEB 1954 at: Oslo Spouses: Emma Josephine Hauge Christine Charlotte
Name: Halfdan Teobald Christiansen Born: 26 JAN 1882 at: Drammen Married: at: Died: at: Spouses: Martha Johanne Antonie
Name: Einar Gustav Alfred Christiansen Born: 29 NOV 1883 at: Drammen Married: at: Died: at: Spouses: Klara
Name: Helma Theodora Christiansen Born: 22 DEC 1885 at: Drammen Married: at: Died: 20 JUN 1970 at: Spouses: Alfred Waldemar Brække
Name: Trygve Edgar Christiansen Born: 21 FEB 1889 at: Strømsø Drammen Married: at: Died: 1938 at: Tuberkolose Spouses: Ågot
Name: Signe Emilie Christiansdatter Born: 29 MAY 1891 at: Drammen Married: at: Died: 29 APR 1995 at: Spouses: Alf Wilhelm Goodwin
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016