Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Hermand Pedersen, Holtet
Born: 11 NOV 1883 at: Rovilstadholtet matrikkel nr. 24 - B.nr.5 Married: at: Died: 16 MAY 1964 at: Gravlagt på Tangen Hedmark/Stange Father:Peder Eriksen Holtet Mother:Andrea Hansdatter Other Spouses:
Wife: Marie Jensdatter
Born: 07 MAY 1890 at: Minnesund Died: 04 OCT 1963 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Astrid Josefine Holtet Born: 23 AUG 1912 at: Holtet NordOdal Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Håvard Jørgen Holtet Born: 27 OCT 1914 at: Holtet Nord Odal Married: at: Died: 20 MAR 1996 at: Spouses: Norma Holtet
Name: Signe Marie Holtet Born: 08 JAN 1920 at: Holtet NordOdal Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Irene Holtet Born: 06 APR 1925 at: Holtet i Nord Odal Married: at: Died: 01 SEP 2005 at: NB! Usikker - må kontrolleres om rett person Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016