Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Edvard Pedersen
Born: 10 MAY 1864 at: Rovilstadholtet matrikkel nr. 24 - B.nr.5 Married: at: Died: 19 JUL 1945 at: Father:Peder Eriksen Holtet Mother:Andrea Hansdatter Other Spouses:
Wife: Mathilde Elise Olsdatter
Born: 20 JAN 1865 at: Halden Østfold Died: 16 SEP 1951 at: Gullia Spetalen Stange Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Petter Kristian Gullien Born: 24 MAR 1892 at: Married: at: Died: at: Spouses: Harriet Brodal
Name: Agnes Lovise Gullien Born: 04 DEC 1893 at: Married: at: Died: at: Spouses: ?
Name: Herman Ludvig Gullien Born: 20 JAN 1895 at: Married: at: Died: 17 JAN 1921 at: Spouses: Gudrun Linnerud
Name: Hjørdis Gullien Born: 13 MAY 1899 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Signe Elise Gullien Born: 25 APR 1901 at: Married: at: Died: 28 APR 1919 at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016