Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Erling Likvern
Born: 05 MAR 1912 at: Sørskogsbygda Elverum Married: 29 JUL 1946 at: Died: 22 JAN 1998 at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Inger Marthea Løvhaugen
Born: 04 JUL 1919 at: Løvhaugen i Elverum Died: 16 JUL 2004 at: Father:Hans Gundersen Løvhaugen Mother:Ida Hanstad Other Spouses:
CHILDREN
Name: Inga Ovidia Likvern Born: 13 APR 1942 at: Løvhaugen Married: at: Died: at: Spouses: Arve Kristian Øvre Arne Olaf Kristiansen
Name: Einar Likvern Born: 30 JAN 1944 at: Sverige foreldrene bodde der i 9 mnd Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Odd Henry Likvern Born: 25 MAY 1947 at: Married: at: Died: 03 SEP 1989 at: Spouses: Marie Helen Øyen
Name: Jan Erik Likvern Born: 07 FEB 1956 at: SSH,Elverum Married: 08 JUL 1989 at: Died: at: Spouses: Åse Marit Kleppe
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016