Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Hans Gundersen Løvhaugen
Born: 12 NOV 1886 at: Married: at: Died: 19 OCT 1932 at: Father:Gunder Løvhaugen Mother:Martea Berntsdatter Libæk Other Spouses:
Wife: Ida Hanstad
Born: 27 FEB 1889 at: Died: 29 JAN 1977 at: Gravlagt: Nordskogbygda kirke i Elverum Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Inger Marthea Løvhaugen Born: 04 JUL 1919 at: Løvhaugen i Elverum Married: 29 JUL 1946 at: Died: 16 JUL 2004 at: Spouses: Erling Likvern
Name: Bernt Halftan Hansen Løvhaugen Born: 28 JUL 1921 at: Married: at: Died: 26 FEB 1922 at: Døde bare 7 måneder gammel Spouses:
Name: Harald Løvhaugen Born: 05 JUN 1923 at: Married: at: Died: 16 JAN 1987 at: Spouses:
Name: Ingrid Løvhaugen Born: 25 FEB 1926 at: Finner ikke Ingrid på denne datoen i gravminnedatabasen Married: at: Died: at: Spouses: ?
Name: Gunnur? Løvhaugen Born: at: Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016