Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Arnfinn Kåten
Born: 28 MAY 1932 at: Married: at: Died: 20 NOV 1997 at: Døde av kreft Father:Kåre Kåten Mother:Magna Libekk Other Spouses:
Wife: Reidun Olsen Bye
Born: 07 AUG 1934 at: Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Thor Kåten Born: 26 SEP 1955 at: Married: at: Died: at: Spouses: Sissel Sørensen
Name: Jan Kåten Born: 10 AUG 1956 at: Married: 1978 at: Usikkert Died: at: Spouses: Gunvor Nybakken Elin Antonsen
Name: Vidar Kåten Born: 01 JUL 1963 at: Married: at: Samboer Died: at: Spouses: Marianne Bjøkne
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016