Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Karstein Holter
Born: 27 JAN 1908 at: Married: at: Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Marie Helene Libekk
Born: 21 MAY 1913 at: Died: 23 NOV 1960 at: Father:Ole Marius Berntsen Libæk Mother:Martha Olsson Other Spouses:
CHILDREN
Name: Mikael Holter Born: at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Hans Holter Born: 25 SEP 1933 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Torgeir Holter Born: 08 NOV 1935 at: Våler Married: at: Died: at: døde 20.3.00? Spouses: Gunhild Torkildsbu
Name: Rolf Holter Born: 08 NOV 1935 at: Married: at: Died: at: Spouses: ?
Name: Leif Holter Born: 01 APR 1938 at: Married: at: Died: at: Spouses: Inger Brenden
Name: Bjørg Holter Born: 19 SEP 1940 at: Married: at: Died: at: Spouses: Viggo Egil Berg
Name: Ola Holter Born: 13 OCT 1943 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Jan Erik Holter Born: 12 MAY 1946 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Inger Marie Holter Born: 25 MAY 1949 at: Married: at: Died: at: Spouses: Odd Nymoen
Name: Knut Holter Born: 01 OCT 1951 at: Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016