Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Karl August Libekk
Born: 27 MAR 1895 at: Married: at: Died: 11 MAY 1975 at: Father:Ole Marius Berntsen Libæk Mother:Martha Olsson Other Spouses:
Wife: Jenny Berthe Øverbyhagen
Born: 17 SEP 1904 at: Died: 03 MAR 1966 at: Father: Mother: Other Spouses: Harald Knøsmoen
CHILDREN
Name: Margrethe Libekk Born: at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Solveig Libekk Born: 23 JUN 1928 at: Married: at: Died: 15 FEB 1999 at: Spouses:
Name: Bjørg Libekk Born: at: Married: at: Died: at: Spouses: William Larsen
Name: Reidar Libekk Born: 22 JAN 1934 at: Våler Married: at: Died: 09 NOV 1999 at: Bærum sykehus Spouses: Else Magnussen
Name: Ove Libekk Born: 31 DEC 1935 at: Våler Married: at: Died: at: Spouses: Inger Kristoffersen
Name: Gunnar Libekk Born: 15 FEB 1940 at: Married: at: Died: at: Spouses: Marit Thorvaldsen
Name: Arne Libekk Born: 06 JUN 1943 at: Usikker dato Married: at: Died: 06 JUN 1998 at: Usikker dato Spouses:
Name: Jan Libekk Born: at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Joran Anne Lise Born: at: Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016