Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Thorvald Peter Libæk
Born: 01 JUL 1873 at: Libæk G.nr.67 B.nr. 15 Våler i Solør - Hedmark Married: at: Died: 1931 at: Gravlagt i Våler Father:Bernt Johnsen Libæk Mother:Tea Tørisdatter Other Spouses:
Wife: Anna Auen
Born: 15 APR 1883 at: Hof i Jarlsberg Died: 08 NOV 1969 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Torgeir Libekk Born: 26 SEP 1907 at: Våler Married: at: Died: 1928 at: Døde etter sykdom pådratt i militæret Spouses:
Name: Klara Libekk Born: 1908 at: Usikker dato Married: at: Died: 1911 at: Døde av engelsk syke 3 år gammel Spouses:
Name: Bjarne Libekk Born: 03 FEB 1910 at: Married: 29 JUL 1939 at: Died: 31 JUL 2005 at: Spouses: Martha Bergersen
Name: Magna Libekk Born: 26 AUG 1912 at: Married: at: Died: at: Spouses: Kåre Kåten
Name: Harriet Libekk Born: 29 MAY 1917 at: Bjarne skal sjekke dato Married: at: Died: 13 FEB 1943 at: Spouses:
Name: Elida Libekk Born: 03 MAY 1921 at: Løten kirke Married: 1972 at: Died: at: Spouses: Erling Øverby
Name: Kåre Libekk Born: 1922 at: Løten (Usikker årstall) Married: at: Died: 1924 at: Hjernehinnebetennelse Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016