Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Kristian Hansen Bækkedal
Born: 20 FEB 1883 at: Eivenstuen Bekkedal i Feiring Married: 1906 at: Died: 1954 at: Father:Hans Halvorsen Bækkedal Mother:Karoline Mathea Andersdatter Other Spouses:
Wife: Magda Amundson
Born: 1885 at: Died: 1962 at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Helmer Bækkedal Born: 09 NOV 1908 at: Wesley Wisconsin Married: 05 DEC 1936 at: Died: 1978 at: Spouses: Verna Jothen
Name: Gerda Bækkedal Born: 07 SEP 1910 at: Married: 20 JUN 1936 at: Died: 1974 at: Spouses: Herby Jothen
Name: Clara Bækkedal Born: 13 SEP 1912 at: Married: 1930 at: Died: at: Spouses: Leif Jothen Gerald Aspenson
Name: Minola Bækkedal Born: 03 DEC 1915 at: Married: 02 NOV 1940 at: Died: at: Spouses: Samuel Brye
Name: Normann Bækkedal Born: 13 APR 1918 at: Married: 14 SEP 1946 at: Died: at: Spouses: Violett Smarelle
Name: Muriel Bekkedal Born: 14 OCT 1920 at: Married: 28 SEP 1949 at: Died: 05 AUG 1985 at: Spouses: Glenn Everson
Name: Clifton Bekkedal Born: 17 JAN 1924 at: Married: 14 JUN 1952 at: Died: at: Spouses: Lorrane Jerowsik
Name: Lorraine Bekkedal Born: 30 MAR 1927 at: Married: 30 SEP 1948 at: Died: at: Spouses: Arnold Schroeder
Name: Eugene Bekkedal Born: 09 OCT 1929 at: Married: 18 JUN 1949 at: Died: at: Spouses: Frances Ostrem
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016