Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Olaus Bjørningstad
Born: 06 JUN 1874 at: Married: at: Died: 21 JUN 1954 at: Ullensaker Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Martha Hansdatter Bækkedal
Born: 06 JUN 1896 at: Eivenstuen Bekkedal i Feiring Died: 01 APR 1976 at: Father:Hans Halvorsen Bækkedal Mother:Karoline Mathea Andersdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Magnhild Bjørningstad Born: 16 NOV 1915 at: Oslo Married: at: Died: at: Spouses: Arne Kragebøl
Name: Astrid Bjørningstad Born: 11 OCT 1920 at: Married: at: Died: at: Spouses: Anton Kragebøl
Name: Gudrun Nico Olavesen Bjørningstad Born: 03 MAR 1923 at: Married: at: Died: at: Spouses: Frank Olav Solberg
Name: Solveig Bjørningstad Born: 22 JAN 1927 at: Married: 1948 at: Died: at: Spouses: Trond Kurverud
Name: Marie Bjørningstad Born: 22 JAN 1927 at: Married: 1948 at: Died: at: Spouses: Lars Moen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016