Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Jens Hjalmar Johannesen
Born: 18 JUL 1885 at: Rudsengen i Hurdal Married: at: Died: 24 APR 1963 at: Father:Johannes Jensen Mother:Oleane Jensdatter Other Spouses:
Wife: Gunda Martine Hansdatter Bækkedal
Born: 20 FEB 1885 at: Eivenstuen Bekkedal i Feiring Died: 30 MAR 1963 at: Father:Hans Halvorsen Bækkedal Mother:Karoline Mathea Andersdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Margit Konstanse Ruud Born: 24 NOV 1908 at: Married: 1930 at: Died: 16 DEC 1989 at: Spouses: Einar Johannessen
Name: Hans Ruud Born: 03 DEC 1909 at: Married: 1944 at: Died: 28 APR 1973 at: Spouses: Gerda J. Karlsen
Name: Ole Gunnar Ruud Born: 01 MAY 1911 at: Married: 1939 at: Died: 04 DEC 1976 at: Spouses: Lilly Margodt Karlsen
Name: Jenny Otilie Ruud Born: 11 JUL 1912 at: Married: 1941 at: Died: 09 FEB 1996 at: Spouses: Kristian Dalhum
Name: Helge Arthur Ruud Born: 08 JAN 1915 at: Married: 1940 at: Died: 02 SEP 1965 at: Spouses: Ingrid Louise Davidsen
Name: Sverre Dagfinn Ruud Born: 16 MAY 1922 at: Married: 1947 at: Died: 24 JAN 2002 at: Spouses: Edel Synøve Emielsen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016