Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Halvor Evensen
Born: 1797 at: Alnes i Feiring Lilleengen Br.nr. 7 Married: 21 OCT 1831 at: Halvor bruker på Bekkedal 1828-1845 Died: 19 FEB 1845 at: Father:Even Gundersen Mother:Margrethe Christiansdatter Other Spouses: Marie Davidsdatter Brodshaug
Wife: Berthe Marie Olsdatter, Røise
Born: 16 JUL 1806 at: Røise i Feiring Died: 10 APR 1887 at: Døde som føderådsenke i Bekkedal Father:Ole Pedersen, Alnesstuen Mother:Marthe Olsdatter Other Spouses: Guldbrand Isaksen Lium
CHILDREN
Name: Marthe Maria Halvorsdatter Born: 05 MAR 1832 at: Alnes i Feiring Lilleengen Br.nr. 7 Married: at: Died: 15 AUG 1845 at: Spouses:
Name: Margrethe Halvorsdatter Born: 15 MAY 1835 at: Alnes i Feiring Lilleengen Br.nr. 7 Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Hans Halvorsen Bækkedal Born: 28 MAR 1838 at: Alnes i Feiring Lilleengen Br.nr. 7 Married: 02 APR 1879 at: Feiring kirke Died: 03 JUL 1917 at: Spouses: Karoline Mathea Andersdatter
Name: Maren Halvorsdatter Born: 02 APR 1841 at: Alnes i Feiring Lilleengen Br.nr. 7 Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Else Olava Halvorsdatter Born: 13 APR 1844 at: Alnes i Feiring Lilleengen Br.nr. 7 Married: at: Died: 02 AUG 1845 at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016