Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Einar Joakim Vatne
Born: 1930 at: Skollevoll på Lista Married: 1957 at: Died: 1998 at: Father:Tønnes Vatne Mother:Severine Kamilla Vatne Other Spouses:
Wife: Thora Elise Hauge
Born: 1930 at: (Adoptert) Died: 14 NOV 1999 at: Arendal Father:Adolf Ingvald Hauge Mother:Thora Elise Thjømøe Other Spouses:
CHILDREN
Name: Thor Adolph Vatne Born: 1957 at: Married: at: Died: at: Spouses: Ukjent Gyda Usken
Name: Arve Vatne Born: 21 MAR 1961 at: Married: at: Died: 24 MAR 1961 at: Ble bare 3 dager gammel Spouses:
Name: Einar Johan Vatne Born: 1962 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Sven-Erik Vatne Born: 1964 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Bjørn Egil Vatne Born: 1967 at: Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016