Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Carl Fredrik Wilhelmsen
Born: 16 OCT 1877 at: Moss Married: at: Died: 21 DEC 1956 at: Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Helene Kristine Hansdatter Andreassen
Born: 23 MAR 1879 at: Moss Died: 12 APR 1949 at: Father:Hans Christian Andreasen Mother:Helene Sofie Henriksdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Harriet Sofie Wilhelmsen Born: 14 JAN 1900 at: Døde som spebarn? Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Christian Wilhelmsen Born: at: Married: at: Died: at: Druknet i fossen i Moss som ung gutt Spouses:
Name: Marie Helene Wilhelmsen Born: 02 DEC 1901 at: Bjerget 15 i Moss Married: at: Died: 1965 at: Spouses: Einar Schjolden
Name: Erling Richard Wilhelmsen Born: 03 JUN 1907 at: Moss Married: at: Moss Died: 29 JUL 1997 at: Moss Spouses: Kirsten Petra
Name: Ragnvald Wilhelmsen Born: 23 OCT 1909 at: Bjerget 15 i Moss Married: at: Died: 25 JAN 1982 at: Jeløya Moss Spouses: Ida E. Wilhelmsen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016