Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Mads Olsen
Born: 1726 at: Ukjent fødested Married: at: Died: 1812 at: desember Father: Mother: Other Spouses:
Wife: Birthe Jørgensdtr.
Born: at: Died: at: Father:Jørgen Olsen Mother:Goro Olsdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Jørgen\Jørn Madsen Born: 1760 at: Married: at: Died: at: Spouses: Anne Christoffersdatter
Name: Ole Madsen Born: at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: David Madsen Born: 1771 at: Married: 1796 at: Died: at: Spouses: Randi Olsdatter
Name: Nils Madsen Knai Born: 1772 at: Norgarn/Madstua Knai i Hurdal Married: 27 DEC 1824 at: Bruker av Negarn Burås 1825-1834 Died: 05 MAY 1850 at: Spouses: Anne Olsdtr. Tosterud Mari (Marthe) Olsdtr.
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016