Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Robert Nathan Jacobson
Born: 16 APR 1925 at: Sloane Hospital Bronx Married: 19 OCT 1969 at: Brooklyn Died: 09 APR 1999 at: Father:Daniel Lucien Jacobson Mother:Selma Plumer Other Spouses:
Wife: Siri Hauge
Born: 17 JAN 1944 at: Oslo sanitetsforenings sykehus Died: at: Father:Reidar Hauge Christiansen Mother:Dagny Ask Other Spouses:
CHILDREN
Name: Per Robert Jacobson Born: 31 OCT 1971 at: Ny York City - LeRoy Hospital Married: 22 AUG 1998 at: Onondaga Hill Pestbyterian Church Died: at: Spouses: Elizabeth Linn Wilson
Name: Kari Lesly Jacobson Born: 27 JUL 1973 at: Ny York City - LeRoy Hospital Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Lisa Sofie Jacobson Born: 06 MAR 1978 at: Ny York City - Mt. Sinai Hospital Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016