Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Christian Martinius Christiansen
Born: 02 DEC 1877 at: Drammen på Strømsø Married: at: Died: 11 FEB 1954 at: Oslo Father:Theodor Christiansen Mother:Hanna Thomine Larsdatter Other Spouses: Christine Charlotte
Wife: Emma Josephine Hauge
Born: 07 NOV 1879 at: Strømsø Died: 08 FEB 1938 at: Oslo Father:Johannes Nilsen Mother:Elise Andreasdtr. Other Spouses:
CHILDREN
Name: Kristian Edgar Hauge Christiansen Born: 16 JUL 1903 at: Married: 17 JUL 1937 at: Frogner kirke Died: 1973 at: Spouses: Marit Sundt
Name: Reidar Hauge Christiansen Born: 02 JAN 1910 at: kl. 12:35 på Nordstrand - Oslo Married: 05 JUL 1936 at: Horten Garnisjonskirke Died: 02 OCT 1989 at: Druknet i Spania Spouses: Dagny Ask
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016