Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Ole Marius Berntsen Libæk
Born: 21 FEB 1864 at: Libæk G.nr.67 B.nr. 15 Våler i Solør - Hedmark Married: at: Died: 15 NOV 1941 at: Father:Bernt Johnsen Libæk Mother:Tea Tørisdatter Other Spouses:
Wife: Martha Olsson
Born: 01 MAY 1873 at: Dalby Sokken i nordre Värmland Sverige Died: 25 NOV 1948 at: Gamlehjemmet i Våler Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Marius Libekk Born: 1893? at: Married: at: Died: at: Spouses: Beate Emilie Olsdtr. Gillerholtmoen
Name: Karl August Libekk Born: 27 MAR 1895 at: Married: at: Died: 11 MAY 1975 at: Spouses: Jenny Berthe Øverbyhagen
Name: Olav Libekk Born: 11 JUN 1897 at: Married: at: Died: 19 NOV 1964 at: Spouses:
Name: Beoline Libekk Born: 25 SEP 1899 at: Married: at: Died: 03 FEB 1986 at: Kongsvinger Spouses: Marius Holmen
Name: Anna Libæk Born: 18 MAR 1902 at: Married: at: Died: 23 MAY 1984 at: Spouses: Reidar Lindberg
Name: Bengt Viktor Libæk Born: 18 APR 1905 at: Married: at: Died: 15 JAN 1983 at: Spouses: Lina Andersen Bengt første kvinne het Haugen
Name: John Torvald Libekk Born: 26 MAY 1907 at: Libæk Married: at: Died: 30 JAN 1972 at: Spouses: Natasha fra Leningrad
Name: Jostein Libekk Born: 13 APR 1910 at: Våler Married: at: Died: at: Spouses: Ingeborg Rud Josteins andre kvinne Ruth Pedersen
Name: Marie Helene Libekk Born: 21 MAY 1913 at: Married: at: Died: 23 NOV 1960 at: Spouses: Karstein Holter
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016