Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Aksel Bernhard Asak
Born: 12 OCT 1893 at: Asak Nedre i Skedsmo Married: 1934 at: Died: 20 FEB 1948 at: Ulykke på gården Nedre Asak på Leirsund Father:Botolf Berntsen Libæk Mother:Gunda Olava Andersdatter Other Spouses:
Wife: Ina Reinhardsdatter
Born: 15 JUL 1898 at: Ulefos/Holla i Telemark Died: 20 DEC 1964 at: Skedsmo Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Aksel Ingvar Asak Born: 25 DEC 1935 at: Skedsmo Married: 20 OCT 1967 at: Bruker av Asak Nedre G.nr.9 B.nr.1 Died: at: Spouses: Magnhild Melkild Liv Bergljot Løken
Name: Guro Ingebjørg Asak Born: 16 SEP 1937 at: Married: at: Oslo Råfhus Died: at: Spouses: Erhardt Jensen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016