Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Anders Talaksen Hauglid
Born: 10 SEP 1810 at: Hauglie i Skedsmo Married: 15 JUN 1848 at: Sørum kirke Died: 24 APR 1895 at: Skedsmo Father:Tallak Taraldsen Mother:Ukjent Other Spouses:
Wife: Anne Dortia Christensdatter
Born: 03 NOV 1821 at: Født på Nord Hammeren i Sørum Died: 02 MAR 1918 at: Skedsmo Father:Christen Olsen Mother:Thore Gulbrandsdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Caroline Birgitte Andersdatter Born: 24 AUG 1849 at: Skedsmo Married: 1875 at: Died: 1881 at: Spouses: Johan Micaelsen
Name: Jens Christian Andersen Born: 16 JAN 1851 at: Skedsmo Married: at: Died: 27 JAN 1920 at: Skedsmo ugift Spouses:
Name: Niels Andersen Born: 22 JUN 1854 at: Skedsmo men reiste til Amerika Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Thea Bolette Andersdatter Born: 08 JUN 1857 at: Sørum Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Gunda Olava Andersdatter Born: 24 JUL 1863 at: Sørum Married: 28 SEP 1896 at: Kampen kirke i Oslo Died: 23 JUN 1946 at: Leirsund - Gravlagt Skedsmo kirkegård Spouses: Botolf Berntsen Libæk
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016