Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Anders Halvorsen Baalsrud
Born: 20 MAY 1802 at: Baalsrud i Feiring Married: 27 MAR 1837 at: Feirng Died: 20 FEB 1865 at: i Feiring Father:Halvor Andersen Mother:Ingeborg Pedersdatter Other Spouses:
Wife: Karen Mathea Nilsdatter
Born: 24 JAN 1820 at: Burås i Hurdal Died: 30 JUL 1896 at: Kroken Baalsrud Father:Nils Madsen Knai Mother:Anne Olsdtr. Tosterud Other Spouses:
CHILDREN
Name: Nils Andersen Born: 02 JUN 1838 at: Tosterud i Feirng Married: at: Died: 18 MAR 1921 at: Spouses: Henriette Julie Olava Myrer
Name: Ingeborg Marie Andersdatter Born: 07 SEP 1839 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Anne Andersdatter Born: 29 JAN 1841 at: Married: at: Died: at: Spouses: Anders Larsen Søstun Ner-Rognstad
Name: Maren Hendrikka Andersdatter Born: 23 NOV 1844 at: Married: at: Died: at: Spouses: Laurits Kristoffersen Tømte
Name: Halvor Andersen Born: 14 MAY 1846 at: Kroken på Baalsrud i Feiring Married: at: Died: 07 FEB 1847 at: Døde da han var 8 måneder og 24 dager Spouses:
Name: Marthe Margrethe Andersdatter Born: 03 JAN 1849 at: Married: at: Died: 09 OCT 1850 at: Døde da hun var 1 år 9 måneder og 4 dager Spouses:
Name: Marthe Margrethe Andersdatter Born: 13 DEC 1851 at: Reiste i 1876 til Gridley i California Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Halvor Andersen Born: 04 JUL 1854 at: Married: at: Died: at: Spouses: Martine Jonette Olsdtr. Haug Hurdal
Name: Karoline Mathea Andersdatter Born: 04 OCT 1856 at: Baalsrud i Feiring Married: 02 APR 1879 at: Feiring kirke Died: 19 JUL 1900 at: Bekkedal i Feiring Spouses: Hans Halvorsen Bækkedal
Name: Emilie Martina Andersdatter Born: 18 JUN 1858 at: Married: 05 JAN 1888 at: Died: at: Spouses: Emil Laurits Olsen
Name: Oleanna Andersdatter Born: 1859 at: Married: at: Died: 05 NOV 1859 at: Spouses:
Name: Andreas Andersen Born: 01 AUG 1861 at: Married: at: Died: at: Spouses: Gunhild Marie Olsdatter
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016