Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Botolf Berntsen Libæk
Born: 14 JUN 1870 at: Libæk G.nr.67 B.nr. 15 Våler i Solør - Hedmark Married: 28 SEP 1896 at: Kampen kirke i Oslo Died: 02 MAR 1961 at: Skedsmo og gravlagt på Skedsmo kirkegård Father:Bernt Johnsen Libæk Mother:Tea Tørisdatter Other Spouses:
Wife: Gunda Olava Andersdatter
Born: 24 JUL 1863 at: Sørum Died: 23 JUN 1946 at: Leirsund - Gravlagt Skedsmo kirkegård Father:Anders Talaksen Hauglid Mother:Anne Dortia Christensdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Aksel Bernhard Asak Born: 12 OCT 1893 at: Asak Nedre i Skedsmo Married: 1934 at: Died: 20 FEB 1948 at: Ulykke på gården Nedre Asak på Leirsund Spouses: Ina Reinhardsdatter
Name: Dagmar Therese Asak Born: 19 JAN 1897 at: Married: at: Died: 10 NOV 1976 at: Skedsmo Spouses: Jørgen Dammen
Name: Borghild Thora Asak Born: 12 OCT 1898 at: Leirsund Skedsmo Married: at: Died: 01 DEC 1981 at: Døde i Oslo og gravlagt Skedsmo kirkegård Spouses: Thorsen
Name: Olga Helene Asak Born: 23 OCT 1899 at: Married: at: Died: UKJENT at: USA Spouses: Helge Sørlie
Name: Jonart Kristian Asak Born: 23 JUL 1901 at: Skedsmo Married: at: Died: 17 MAY 1967 at: Gravlagt på Skedsmo kirkegård Spouses: Gunvor Hønsendatter
Name: Georg Olai Asak Born: 04 SEP 1902 at: Asak nedre på Leirsund Married: 30 DEC 1939 at: Østre Aker Kirke - Oslo Died: 11 FEB 1989 at: Rødtvedt Sykehjem - Oslo Spouses: Anna Bækkedal
Name: Inga Kaspara Asak Born: 16 MAY 1904 at: Asak Nedre i Skedsmo Married: at: Died: 28 MAY 1984 at: Spouses: Gunnar Arnesen
Name: Bergljot Gunhilda Asak Born: 29 JUN 1907 at: Married: at: Died: 18 OCT 1953 at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016