Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Bernt Johnsen Libæk
Born: 20 FEB 1827 at: Åsnes i Hedmark Married: 1856 at: Died: at: Father:John Bernts - Knøsen Mother:Martha Matsdatter Other Spouses:
Wife: Tea Tørisdatter
Born: 14 JUN 1834 at: Åsnes på Høgsjøberget Died: 14 APR 1916 at: Døde av bronkitt på Libekk Father:Tøris Siversen Mother:Marte Pedersdatter Other Spouses:
CHILDREN
Name: Martea Berntsdatter Libæk Born: 18 DEC 1855 at: Libæk G.nr.67 B.nr. 15 Våler i Solør - Hedmark Married: at: Hadde 7 barn 4 av dem døde tidlig Died: at: Spouses: Gunder Løvhaugen
Name: John Berntsen Libæk Born: 30 APR 1861 at: Knøsen i Våler Married: 14 SEP 1887 at: De fikk 10 barn sammen Died: 29 JUN 1932 at: Den norske finnskogen Spouses: Anna Andersdotter
Name: Ole Marius Berntsen Libæk Born: 21 FEB 1864 at: Libæk G.nr.67 B.nr. 15 Våler i Solør - Hedmark Married: at: Died: 15 NOV 1941 at: Spouses: Martha Olsson
Name: Botolf Berntsen Libæk Born: 14 JUN 1870 at: Libæk G.nr.67 B.nr. 15 Våler i Solør - Hedmark Married: 28 SEP 1896 at: Kampen kirke i Oslo Died: 02 MAR 1961 at: Skedsmo og gravlagt på Skedsmo kirkegård Spouses: Gunda Olava Andersdatter
Name: Thorvald Peter Libæk Born: 01 JUL 1873 at: Libæk G.nr.67 B.nr. 15 Våler i Solør - Hedmark Married: at: Died: 1931 at: Gravlagt i Våler Spouses: Anna Auen
Name: Theoline Berntsdatter Libæk Born: 05 JUL 1877 at: Libæk G.nr.67 B.nr. 15 Våler i Solør - Hedmark Married: at: Died: 26 FEB 1972 at: Oslo Spouses: Hans Kristian Udahl Opstad
Name: Olaf Berntsen Libæk Born: 17 MAR 1880 at: Libæk G.nr.67 B.nr. 15 Våler i Solør - Hedmark Married: at: Died: at: Døde i ung alder som invalid Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016