Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Georg Olai Asak
Born: 04 SEP 1902 at: Asak nedre på Leirsund Married: 30 DEC 1939 at: Østre Aker Kirke - Oslo Died: 11 FEB 1989 at: Rødtvedt Sykehjem - Oslo Father:Botolf Berntsen Libæk Mother:Gunda Olava Andersdatter Other Spouses:
Wife: Anna Bækkedal
Born: 02 MAY 1911 at: Bekkedal i Feiring Died: 09 AUG 1968 at: Under opphold på rekonvalisent.. Gjøvik Father:Alfred Hansen Bækkedal Mother:Anne Pedersdtr. Holtet Other Spouses:
CHILDREN
Name: Berit Asak Born: 24 SEP 1940 at: Married: 14 OCT 1961 at: Gamle Aker Kirke Died: at: Spouses: Eirik Magnesen
Name: Svein Georg Asak Born: 09 NOV 1945 at: Stensberggaten klinikk i Oslo kl. 9:25 Married: 26 MAY 1973 at: Ullern Kirke - Prest: Karsten Isaksen Died: at: Spouses: Eva Hauge Sunan Thongkao
Name: Øyvind Asak Born: 18 DEC 1954 at: Married: 18 MAY 1979 at: Died: at: Spouses: Inger Moflag
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016