Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Reidar Hauge Christiansen
Born: 02 JAN 1910 at: kl. 12:35 på Nordstrand - Oslo Married: 05 JUL 1936 at: Horten Garnisjonskirke Died: 02 OCT 1989 at: Druknet i Spania Father:Christian Martinius Christiansen Mother:Emma Josephine Hauge Other Spouses:
Wife: Dagny Ask
Born: 27 FEB 1908 at: Strandgaten 13b i Horten Died: 16 DEC 2008 at: Father:Carl Johan Ask Mother:Maren Sofie Hansdatter Andreassen Other Spouses:
CHILDREN
Name: Kari Hauge Born: 04 DEC 1937 at: Oslo Married: 22 MAR 1958 at: Ullern Kirke Died: 31 JAN 2007 at: Lousienberg sykehus i Oslo Spouses: Egil Arne Fusdahl Paulsen
Name: Siri Hauge Born: 17 JAN 1944 at: Oslo sanitetsforenings sykehus Married: 19 OCT 1969 at: Brooklyn Died: at: Spouses: Robert Nathan Jacobson
Name: Reidar Hauge Born: 19 DEC 1946 at: Oslo Married: 08 JUL 1972 at: Podington, England Died: at: Spouses: Rosemary Chamberlain
Name: Eva Hauge Born: 19 DEC 1946 at: Oslo sanitetsforenings sykehus Married: 26 MAY 1973 at: Ullern Kirke - Prest: Karsten Isaksen Died: at: Spouses: Svein Georg Asak
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016