Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009

HJEM

Kort orientering:
WEB siden ANETRE ble etablert første gang i 1999. På disse sidene forsøkes innarbeidet både slekten til Svein Georg Asak f: 09.11.45 og slekten til Eva Hauge f: 19.12.46.
Ambisjonen er å skaffe tilveie flest mulig opplysninger om aner, samt hele etterslekten fra våre oldeforeldre og opp til i dag.


Databasen første gang lagt ut på Internett: 1999
Databasen oppdatert for Internett: 28.12.2003.
Databasen oppdatert flere ganger for Internett: 2008.
STOR utvidelse av databasen samt gårdshistorier ble lagt ut: 23.06.2016

Familiesidene (nedenfor) for Svein og Eva, presenterer alle familier med barn og øvrig etterslekt, presentert med navn og grunndata som født, gift og død. Proband for disse sidene er Svein Georg Asak, men her er familiesidene kombinert for begges familier.
Husband: Svein Georg Asak
Born: 09 NOV 1945 at: Stensberggaten klinikk i Oslo kl. 9:25 Married: 26 MAY 1973 at: Ullern Kirke - Prest: Karsten Isaksen Died: at: Father:Georg Olai Asak Mother:Anna Bækkedal Other Spouses: Sunan Thongkao
Wife: Eva Hauge
Born: 19 DEC 1946 at: Oslo sanitetsforenings sykehus Died: at: Father:Reidar Hauge Christiansen Mother:Dagny Ask Other Spouses:
CHILDREN
Name: Anne Catrine Asak Born: 07 JUN 1975 at: Rikshospitalet Oslo Married: 08 MAY 1999 at: Drøbak kirke Died: at: Spouses: Bjørn Egil Kaasin Jan Terje Lohne
Name: Merete Asak Born: 03 NOV 1978 at: Rikshospitalet Oslo Married: at: Died: at: Spouses: Ole Trøen
Name: Stine Grete Asak Born: 04 OCT 1981 at: Rikshospitalet Oslo kl.11:37 Married: at: Died: at: Spouses: Ola Thorsen
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Anetre for Svein Asak            
Anetre for Eva Hauge 


Anetreet (ovenfor) for Svein og Eva, viser anerekken, hvor det er mulig å klikke seg inn på navnet på en ane, som i sin tur viser anen (foreldreparet) og deres barn. Der det finnes, er også informasjon og dato om dåp, konfirmasjon, dato gravlagt og dato jordfestet, presentert. Øvrig etterslekt er ikke tilgjenglig, men det er knyttet biografi til mange av anene og deres barn. Forøvrig er også alle kilder som er benyttet i slektsforskningen, dokumentert nederst på familiesidene. Send gjerne en mail om du har spørsnål eller synspunkter.


Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 07 August 2016