Biografi til: Erik Hansen

Eldste sønn Erik Hansen f 1833 tok over gården etter faren (30) HANS TOSTENSEN ca. 1805-53,
Han giftet seg i 1862 med Oleane Olsd. fra Dalsrud u. Tannes i Mo i Nord-Ordal f 1837.

De fikk Barna:

1 Olivia f 1862,
2 Hans f 1865,
3 Ole f 1868,
4 Gulbrand f 1871,
5 Emil f 1874,
6 Arnt f 1878.

Erik Hansen f 1833 var den siste husmannen her. Husa stod tomme lenge, men jorda (ca. 20 mål) ble helt fra 1901 brukt av Anders Gleden. Johanne Andersd. Gleden forteller om et liv i slit og sorg: Faren druknet i Glomma etter en fyllefest på skysstasjonen Sundby da jeg var 14 år. Jeg måtte reise fra min tjeneste hos Martin Vestby og til Kongsvinger for å kjøpe kiste og svøp. Hjemme herjet tuberkulsen, og siden la jeg min mor, bestemor og alle mine søsken til hvile etter tur. På bruket var det nok å gjøre for å skaffe det daglige brød.

Gulbrand Elverheim kjøpte også Vestre Gleden i 1944. Det er sønnen Alf som har skjøte på Vestre Gleden i dag.