Biografi til: Anne Pedersdtr. Holtet

Anne Catrine og jeg var en tur på riksarkivet en drøy times tid mandag 15.11.1999. Kveldens fangst var informasjon om min mor-mors foreldre (bestemor bekkedal) eller om du vil Anne Catrines tipp-oldeforeldre på Bekkedal/Holtet grenen.

I kirkeboken for Sand - Nord Odal fant vi følgene
Anne Pedersdtr. Holtet. (Min og alle mine søskenbarns felles bestemor Bekkedal)
Født 19.04.1879
Døpt 06.07.1879 (Film NOR1-99 side 59 døpt nr. 69)
Konf 01.10.1893 (Film NOR1-1162 side 128/129 konfirmert nr.24)
(Konfirmert med karakteren "godt" i prestens notater )

Som foreldre var oppført både under dåp og konfirmasjon
Far Peder Eriksen Holtet u.Rovilstad født 1838
Mor Andrea Hansdtr. født 1839

Faddere under dåpen var
Foreldrene selv samt,
husmann Hans Jørgensen - Rovildstadstuen,
husmann Søren Pedersen - Lieshagen,
pige Matea Jørgensdatter - Gjeddevannberget

Nå som vi var sikre på etternavnene, søkte vi i folketellingen
1900 og fant familien til Anne på en husmannsplassen Holtet under
gård nr. 24 Bruks nr.1 Rovelstadholtet
Der bodde det 8 personer på det tidspunktet.
Her finner vi også Annes nyfødte barn utefor ekteskap (Harald)
med følgene spesielle påskrift i folketellingen
Barnets Fader kjendes ikke. Tilnavnet blir da formentlig
Harald Rovilstadholtet. BFl.


Rovelstadholtet.
---------------
Hans Olsen fra Rovelstadmoen var husmann i Holtet i 1865. (Ikke i vår slekt)
Da bodde Peder Eriksen med sin kone Andrea Hansdtr. og deres ca. 2 år gamle sønn
i Sør-Odal på gården Ødegaard som losjerende og yrket var "sagarbeider".
Hvilket vi ser av folketellingen i 1865
Plassen (Holtet i Nord Odal) ble i 1866 tatt over av Peder Eriksen fra Sjølie
u. Rovelstad 1838-1928 som hadde giftet seg i 1864 med Andrine Hansdtr. fra
Gleden i Sør Odal 1836-1910.

Åtte av barna levde i 1910 hvor en var dratt til Amerika.
Peder Eriksen fikk skjøte på plassen i 1908 for kr.1200,-
Han solge bruket i 1911 til sønnen Hermann Pedersen f1883
for kr.1450,-.
I 1927 ble eiendommen gjennom et auksjonsskjøte overført til
Ole Hansen Kjærnli for kr.6.100,-.