Biografi til: Marthe Maria Halvorsdatter

Marthe Maria døde bare 13 år gammel 15. august 1845 knapt 14 dager etter sin 1 år gamle søster Else Olava.