Biografi til: Berger Hansen

Barnas navn og fødselsår er hentet fra Nord Odal bygdebok bind 5 side 156 av Birger Kirkeby 1977.