Biografi til: Peder Årnæs

Familen funnet på gården Røise i Feiring under folketellingen i 1801.
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058231002161