Biografi til: Ole Pedersen, Alnesstuen

Barna til (51) Marthe og (50) Ole og deres barn funnet i folketelingen for 1801, men (25) Berthe Marie er født 1806 som er 5 år ETTER folketellingen. Barnas fødselsår er hentet fra kirkebøker.

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058231002161