If you can read this line, the file format.css from BK is missing! (must be lower case file name.)
Ole Henrichsen Røise #1
Født 1723 Ukjent sted
Gift Bodde på Røise Feiring
Død 1802
Berthe Brodshaug #3
Født 1706

Henrik Brodshaug #2
Født 1694


<
Anekart for Ole Henrichsen Røise
Sveins anetre oppdatert pr. 8. august 2016 - > HJEM