If you can read this line, the file format.css from BK is missing! (must be lower case file name.)
Even Gundersen #1
dpt. 29.01.1764 Vestre Totenvika
Gift 1792 Alnes i Feiring - 1801
Død 05.04.1844 Bekkedal
Mari Hansdatter Auren nordre #3


Gunder Evensen #2<
Anekart for Even Gundersen
Sveins anetre oppdatert pr. 8. august 2016 - > HJEM